نرم افزار فارماسافت

ارائه نرم افزار فارما سافت تا کمتر از یک ماه آینده

نرم افزار جامع و هوشمند مدیریت داروخانه فارماسافت با تلاش و همکاری تیم منسجم شرکت آرتاتک تا کمتر از یک ماه آینده آماده ارائه و بهره برداری می باشد.